Grafické služby

Návrh vizitek

Jednostranné vizitky s představou - 300 Kč
- zákazník má jasnou představu o vizitkách (rozvržení, grafika, texty, atd..)
    > příklad zadání: Máme zájem o grafický návrh vizitky, na pozadí bude foto naší firmy, vpravo zarovnané kontaktní údaje a před nimi budou kulaté ikony. Písmo chceme Lato. Děkuji.

Oboustranné vizitky s představou - 500 Kč
- zákazník má jasnou představu o vizitkách (rozvržení, grafika, texty, atd..)

    > příklad zadání: Totéž co jednostranné + vzadu bychom chtěli uprostřed logo v kulatém rámečku, naspod QR kód s odkazem na www stránky.
- zákazník dodá logo (nemá-li logo, bude název firmy uveden textem


Jednostranné vizitky bez představy - tzv. kreativní grafický návrh - 500 Kč

- zákazník nemá představu o vizitkách - tzv. návrh z čistého stolu

    > příklad zadání: Máme zájem o vizitky, chtěli bychom moderní, jednobarevné. Zabýváme se servisem aut. Děkuji.

- zákazník dodá logo (nemá-li logo, bude název firmy uveden textem)

    

Oboustranné vizitky bez představy - tzv. kreativní grafický návrh - 500 Kč
- zákazník nemá představu o vizitkách - tzv. návrh z čistého stolu
> příklad zadání: Máme zájem o vizitky, chtěli bychom moderní, oboustranné, barevné. Zabýváme se prodejem vína. Děkuji.
- zákazník dodá logo (nemá-li logo, bude název firmy uveden textem)


Další vizitka se stejným grafickým návrhem (ve stejném duchu) - 100 Kč

- například firma, která má 4 manažery. Udělá se základní návrh - viz výše pro jednoho člověka, a další lidé s jinými údaji se stejnou grafikou

Návrh plakátů a letáků

Leták A3/A4 - jednostranný - od 500 Kč
- cena dle složitosti

Leták A3/A4 - oboustranný - od 800 Kč
- cena dle složitosti

Plakát A2 - jednostranný - od 800 Kč
- cena dle složitosti

Ostatní formáty tiskovin (např. brožurka) - od 500 Kč
- cena dle složitosti

Etikety, samolepky, nálepky

Etikety (např. na víno) - od 400 Kč
- cena dle složitosti
- další etiketa ve stejném graf. designu s jinými údaji (např. s jinou odrůdou nebo rokem) - 100 Kč / ks

Další samolepky, nálepky - od 300 Kč
- např. na balíčky, dárkové košíky, atd...
- cena dle složitosti


Logo a firemní identita

Návrh loga - od 1. 500 Kč 
- logo je nejdůležitější firemní identitou, mělo by podtrhovat poslání firmy nebo produktu
- cena dle složitosti

Další grafické práce

Tvorba propagačního videa - 200 Kč / min
- zákazník dodá texty + fota, příp. videozáběry

Střih a úprava videa - na požádní

Další grafické práce zde neuvedené - 300 Kč / hodina, popř. dle dohody